Slapen en dromen zijn de twee activiteiten die ik heb gebruikt in het ontwerp van mijn kamer. Ook al staan die twee dicht bij elkaar, het blijven twee aparte werkwoorden. Dromen kun je namelijk ook doen als je wakker bent en dat ik het uitgangspunt geweest van dit ontwerp. Doormiddel van de verdeling en illusies in de kamer krijg je op elke plek een ander gevoel. Spiegels maken de ruimte groter maar kunnen je ook duizelig maken. Schuine wanden die op je af komen kunnen je zowel een veilig als een opgesloten gevoel geven. Iedereen voelt wat anders.

Sleeping and dreaming are the two activities that I have used in the design of my room. Even though those two are close together, they remain two separate verbs. You can also do dreams when you are awake and that I have been the starting point of this design. Through the distribution and illusions in the room you get a different feeling in every place. Mirrors make spaces bigger but can also make you dizzy. Slanted walls that come at you can give you both a safe and a locked up feeling. Everyone feels something different.