Het ‘Unfinished Business Hotel’ staat voor de continue vooruitgang in de bussineswereld. Als bedrijf zul je altijd vooruit moeten om met de rest mee te gaan. Stil staan is geen optie.
De wereld is is altijd in beweging. Mensen verplaatsen zich, machine’s draaien en de techonologie gaat steeds vooruit. Ik ontwierp dit hotelconcept om tegen het stereotype bussinessclass aan te schoppen. Geen luxe maar een terug naar de basis. De muren en vloeren zijn onafgewerkt en het meubilair is flexibel inzetbaar. Enkel het sanitair heeft een vaste plek in de kamers. Vandaar de naam Unfinished Business, onafgemaakten zaken.

 

The ‘Unfinished Business Hotel’ stands for continuous progress in the business world. As a company you will always have to move forward to go along with the rest. Standing still is not an option.
The world is always in motion. People move, machine’s run and technology keeps moving forward. I designed this hotel concept to kick against the stereotype business class. No luxury but back to basic. The walls and floors are unfinished and the furniture can be used flexibly. Only the bathroom has a permanent place in the rooms. The name Unfinished Business, will speak for itself.