Op het eerste gezicht heb je bij deze stoel niet door dat het bedoeld is om erop te zitten. Het schept de illusie uit elkaar te klappen. Ik ben begonnen met de lijst, vanuit daar ben ik verder gaan ontwerpen. Uiteindelijk koos ik ervoor om oude schilderijen te gebruiken om zo de essentie van de lijst niet te laten verdwijnen. Deze stoel bestaat volledig uit hergebruikte materialen.

Sit still

At first glance you do not realize that it’s meant to sit on this chair. It creates the illusion to fall apart. I started with the frame, from there I started to design. In the end I chose to use old paintings in order not to make the essence of the frame disappear. This chair consists entirely of recycled materials.