Voor dit project heb ik van een product van de kringloop een remix gemaakt. Ik had een Jip & Janneke loopfietsje waar ik uiteindelijk een rollator van heb gemaakt; ‘Rol later’.

Als kind krijg je een een loopfietsje die je leert te balanceren en helpt vooruit te gaan. Maar wanneer we ouder worden gaan we er weer op achteruit. We moeten leren ons evenwicht te behouden en hebben moeite met vooruitkomen.
Met dit concept bedacht ik een Jip & Janneke stopmotion waarbij het kind het fietsje terug kan geven met dezelfde gedachten.

Walker

For this project I made a remix of a product from the thrift shop. I had a ‘Jip & Janneke’ balance bike which I eventually made into a walker.

As a child you get a balance bike that teaches you to keep your balance and helps you move forward. But when we get older, we fall back on it. We must learn to maintain our balance and have difficulty in making progress.
With this concept I came up with a ‘Jip & Janneke’ stopmotion where the child can give back the bicycle for the same purpose.